Rekonstrukce rybníku v Podhradu

Z pasportu vodní nádrže vyplynulo, že je ve špatném technickém stavu. Hráz má v celé délce proměnlivou šířku i výšku. Na hrázi je také odkládán bioodpad ze sousedních zahrádek. Ve špatném technickém stavu je i přepadové potrubí. Vodní plocha je zanesená a zarostlá vodními rostlinami. Na levém břehu dochází k zavážení vodní plochy odpady ze zahrádek.
V investičním plánu města
2023
Sdílet:

Pro zachování nádrže je nutné provést odtěžení sedimentu, vykácení dřevin z prostoru hráze a bezprostředního okolí nádrže. Sediment bude uložen na pozemku nádrže, popř. jím budou upraveny břehy a hráz nádrže. Dále je nutné zajistit bezpečný odtok vod z nádrže (vybudování výpustného zařízení). Práce bude potřeba provádět v určitém období roku z důvodu výskytu obojživelníků. Potřebný biologický průzkum byl již proveden.

Odhadované náklady

1000000 Kč

Umístění

Malá vodní nádrž v městské části Podhrad

2 komentářů

  • Myslím, že milion korun je velmi malá položka za záchranu této vodní nádrže a prospěšnost investice na zlepšení životního prostředí je nesporná. Svým způsobem jsou to dnes, v době kdy si čím dál víc uvědomujeme nešetrného chování k přírodě, do budoucna i velmi efektivně vynaložené peníze. Projekt je dobrý.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *